Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 1.7.2016.

Rekisterin pitäjä

TreStart (Tampereen kaupunki)
Satakunnankatu 18 A, 33210 TAMPERE
+358 44 2177 890
info@trestart.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Petri Pekkola
+358 40 760 8116
petri.pekkola[at]tampere.fi

Rekisterin nimi

TreStartin asiakas- ja henkilörekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) jättänyt yhteystietonsa lomakkeella sivullamme b) edustaa yritystä joka on kiinnostunut TreStartin toiminnasta tai c) muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun edellyttämien tehtävien hoitaminen, tiedottaminen, ylläpito ja kehittäminen.

Käyttäjät voivat liittyä uutiskirjeen tilaajiksi TreStartin käyttämään uutiskirjeohjelma MailChimpiin  omalla suostumuksellaan.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön edustama yritys

TIETOJEN LUOVUTUS, SIIRTÄMINEN JA SUOJAUS

TreStart ei luovuta tietoja ulkopuolisille. TreStart käyttää MailChimp -sähköpostipalvelua viestinnässään. MailChimp on Yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennettavien tietojen sisältö riippuu hänen roolistaan palvelussa. Palvelun käyttäjät jakautuvat asiakkaisiin ja yrityksiin.

Kaikista käyttäjistä tallennettavia tietoja ovat tietojärjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttölokitiedot ja evästeet (Cookies).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden/henkilöiden luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

 Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.