TIEDOTE! Päivitetty 19.11.2020

TreStart-aikakausi päättyy – innolla kohti uusia kohtaamispalveluja 2021!

TreStart on toiminut vuodesta 2015 alustamaisena, ennakkoluulottomana kokeiluna osaajien ja yritysten välillä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluissa. Vuoden loppuun mennessä TreStartin toiminta tällä nimellä päättyy.

TreStartin ajatuksena on alusta asti ollut luoda ketterä, kokeileva ja vahvasti asiakaslähtöinen palvelu niin työtä hakeville osaajille kuin yrityksille ja yrittäjillekin. On ollut hieno huomata, kuinka tällainen vaikeasti lokeroitava toiminta on laskeutunut julkiseen palveluympäristöön. 

Yhdessä teidän kanssanne olemme luoneet rennon ja avoimen ilmapiirin sekä nähneet yhteistyön voiman. Toimintamme perusfilosofia rakentui ajatukselle, että kohtaamisten kautta syntyy uutta työtä. Uskomme, että kaikissa yrityksissä on tärkeää tekemätöntä työtä, jolle tarvitaan tekijöitä. Tämän ajatuksen pohjalta syntyi lukuisia valmennuksia, satoja tapahtumia, tuhansia kohtaamisia – paljon oppimista.

Toimintamme alkoi 2015 Aihio-pajalla Tasowheel-yritykselle. Aihio-pajoissa kokoonnuttiin ideoimaan yrityksen liiketoiminnan haasteisiin ratkaisuja, tietenkin oma työllistyminen mielessä. Nämä sittemmin Haastepajoiksi nimetyt palvelut olivat konkreettinen tapa yrityksille ja osaajille ideoida, ehdottaa ja kohdata uuden äärellä. Toteutimme matkan aikana 36 pajaa, joissa mukana oli noin 650 osaajaa. Suurimmasta osasta pajoja lähti jatkokeskusteluja liikkeelle. Toisena toiminnan kulmakivenä olivat erilaiset kohtaamispalvelut, kuten TalentCafe’t, TalentMeetit ja TalentSoffat. Ne ovat toimineet oivana ympäristönä lisätä verkostoitumista ja uusien tuttuuksien tekemistä. TalentMeet-palveluun kutsuttiin kerralla noin kymmenen erilaista yritystä kahdeksan kertaa vuodessa, ja tapaamisiin saapui paikalle keskimäärin 50 – 100 työnhakijaa. Tapahtumassa  yritykset kohtasivat osaajia tehden tuttuuksia, tarkoituksenaan vähintäänkin hahmotella tulevia yhteistyön siemeniä. Saamamme palautteen perusteella tilaisuudet ovat johtaneet lukuisiin työllistymisiin ja niitä on pidetty rentoina yhteistyömahdollisuuksien luomistilaisuuksina.

Loppuvuoden aikana valmistaudumme vuoden 2021 alussa alkavaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun ja uudelleenmuotoilemme työllisyys- ja kasvupalvelujen toimintaa sekä palveluja siihen sopivaksi. Tässä yhteydessä on tullut aika mukauttaa TreStartin toiminnan parhaat jalokivet osaksi uutta työllisyys- ja kasvupalvelujen palvelutarjotinta. TalentSpace-tila on suljettu ja valmistelemme uutta kohtaantotilaa Finlaysonilla, TalentSpacen vieressä. Ajankohtaisia uutisia ja tietoa tapahtumista löydät työllisyys- ja kasvupalvelujen uudesta uutiskirjeestä, joka kantaa nimeä Uutiskirje työstä ja osaamisesta.

TreStart-tiimi kiittää sinua mukanaolostasi ja toivoo sinulle onnistumisia työrintamalla! 

Terveisin,
Pete, Jenni ja Hannu