TyöelämäVierasblogiYhteistyö

Uusi vuosi, uudet kujeet

IPeten eli Petri Pekkolan mietteitä tulevaisuudesta.

Hyvää uutta vuotta 2017 kaikille. Hyvältä näyttää usealla rintamalla: monet ovat löytäneet uudelle uralle – mutta taistelun on silti jatkuttava; tiivistäkäämme siis yhteistyötä ja lisätkäämme liikettä entisestään. Työtä ja kasvua tarvitaan vielä paljon ennen kuin saamme isänmaan takaisin jaloilleen.

Availen tässä kirjoituksessa muutamia ajatuksiani menneestä ja tulevasta. Ydinviestini tänään on, että toiminta jatkuu ja kehittyy, mutta ratkaisevaa on saada yhteistyöhön lisää ihmisiä ja yrityksiä.

 TreStart lähtökohta

Aloittelimme jo pari vuotta sitten miettimään pienellä porukalla sitä, voisiko kasvavalle joukolle mittavan osaamisen ja työkokemuksen omaavia – uutta työuraa pohtivia – henkilöitä keksiä jonkin uuden keinon löytää toimeentulo. Heti alusta asti suuntasimme ajatukset kohti sellaisia henkilöitä, joille yrittäminen ja yrityksen perustaminen ei ole ensisijainen vaihtoehto. Kantavaksi ajatukseksi muodostui tavoite ”löytää tapa auttaa olemassa olevia yrityksiä kehittämään toimintaansa siten, että niihin syntyy uusia työpaikkoja”. Yritysten perustaminen uudenlaisen osaajien välisen yhteistyön tuloksena uskottiin toki tulevan joissain tilanteissa vaihtoehdoksi, mutta toimintaa ei suunniteltu siitä lähtökohdasta.

Ensimmäiseksi toimintamuodoksi valikoitui nykyisen ”AIHIO-pajan” –nimellä kulkeva yritysten kasvuhaasteiden ratkaiseminen vapaana olevien osaajien voimin. Ensimmäinen pilotti tehtiin jo keväällä 2015 Tasowheel-yrityksen haasteeseen: ”Hammaspyörävälitteisen voimansiirron mahdollisuudet lääketeknologian laitteissa”. Kompleksisesta nimestään huolimatta pilotti osoitti, että kun aktiiviset ihmiset erilaisilla taustoilla varustettuna yhdistävät voimansa ja työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen, saadaan ennalta-arvaamattomia tuloksia. Toimitusjohtajakin vahvisti tämän palautteessaan sanoen: ”Enpä olisi uskonut saavani ideoita ja ratkaisuehdotuksia näin monesta kulmasta…”. Tähän uskomme TreStartissa edelleen: tahdomme valjastaa hyvien tyyppien osaamisen ja kokemuksen monenlaisten haasteiden ratkaisemiseksi – vaikka emme ennalta voi tietää mihin yhdessä ideointi tulee johtamaan. Kuten haluamme kaikkien ajattelevan: ”Liike on nyt tärkeintä”.

Toimintamme aloitimme aikanaan Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Oy:ssä. Tänään toimimme suoraan Tampereen kaupungin alaisuudessa ja pienen tiimimme nimi on ”Yritys- ja yrittäjyyspalvelut”. Yrityksille tarjoamme tukea sekä palveluita juurikin TreStart-tyyppisesti ja teemme sen osaavan työvoiman varmistamiseksi. Tarjoamme myös yksilöllistä valmennusta ja ohjausta yrittäjyyttä harkitseville henkilöille.

 TalentSpace –tila

TreStartille erittäin keskeiseksi tekijäksi on muodostunut oma toiminnallemme varattu tila, TalentSpace Finlaysonilla. Tämän tilan erityinen lisäarvo on sen muuntautumiskyky: avoin, kevyesti sisustettu 400 neliön kokoinen tila voidaan sisustaa ja järjestellä sopivaksi hyvin erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Olemme oman toimintamme lisäksi voineet palvella monia yhteistyökumppaneiden ja alueellisten toimijoiden tarpeita. Tilaa pyritään jatkuvasti kehittämään ja lähiaikoina tulemme panostamaan ensimmäisenä tilan akustiikkaan ja ilmeeseen. Web-sivujen kautta pääsee edelleen näkemään varaustilanteen ja tapahtumat, joita ”koodaamme” sen mukaan, miten ja kuka mihinkin voi osallistua.

 Vuosi 2017

Alkanut vuosi tuo mukanaan runsaasti uusia tuulahduksia. TreStart toiminnassa pyrimme aloittamaan jälleen uudenlaisia yhteistyön ja aktivoitumisen tapoja. Puheissa ovat olleet TalentVisit, jossa yritysvierailun aikana ratkaisemme isäntien nimeämää kasvuhaastetta. Lisäksi harkitsemme uudenlaisten työryhmien perustamista, jossa työnhakijat voivat itse liittyä toiminnan organisointiin, yrityskontaktointeihin tms – kukin parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta luvalla itsekkäistä lähtökohdista: millaista toimintaa ja millaisia yrityksiä pitäisi saada mukaan, jotta omat työllistymisen tavoitteet voisivat täyttyä paremmin. Vanhoja toimintatapoja jatketaan luonnollisesti ja jopa lisääntyvässä määrin. TalentMeet, TalentSohva, TalentShare, TalentCafe, AIHIO-pajat… kannattaa olla tarkkana ja seurata viestintää sekä kalenteria, niin löytyy itselle sopivaa toimintaa sitenkin.

Tampereen kaupungin alueella tapahtuu paljon muutakin: TE-toimiston rohkaisemana kokeillaan ”Ammattilaiset Areenalla” –konseptia, jossa kyse on käänteisten rekry-messujen järjestämisestä, itse itselleen! Eli mukaan tapahtumaa järjestämään valitaan aktiivisia henkilöitä – oppimaan ja onnistumaan. Kutsu tästä mahdollisuudesta tulee lähipäivinä. Tapahtumassa eli messuilla esillä on osaajat ja vieraina työnantajat… äärimmäisen mielenkiintoinen asetelma yksilönkin kannalta: kuinka esittelet itseäsi ”tuotteena”, mitä osaamista ja lisäarvoa tarjoat työnantajalle. Vuosi 2017 tulee muutenkin olemaan eräänlainen osaamisen teemavuosi, jossa oman osaamisen tunnistaminen, paketointi, sanoittaminen, myyminen jne nostetaan paremmin esiin.

Tampereen kaupunkiseudulla alkaa kevään aikana ” Työvoima-ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu”, jossa työllisyydenhoitoa kokeillaan entistä hallitummin ja resursseja käytetään tehokkaammin. Osa TE-toimiston henkilöstöstä ja toiminnoista yhdistetään Tampereen kaupungin elinvoimayksikön kanssa. Tavoitteena on kokeilla alueellisen kokonaisvastuun mallia työllisyyttä edistävissä palveluissa. Kaiken kantavana ajatuksena on saada palveluiden asiakaslähtöisyyttä parannettua huomattavasti. Uskomme, että TreStart-toiminnalla ja sen kaltaisilla lähestymistavoilla tulee olemaan merkittävä rooli kokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on mm. saada tiettyjä lakeja muutettua työllisyydenhoitoa suoraviivaistamaan, helpottamaan ja tehostamaan. Olemme siis tarkkana, kun mahdollisuutta osallistua kokeiluihin tarjotaan.

 Muistakaamme
  • Aktiivisuus: kannattaa osallistua, verkostoitua, antaa palautetta, käyttää palveluita jne.
  • Ideointi itsekkäistä lähtökohdista: ehdottaa palveluita, toimintaa, tapahtumia, yrityksiä, joista juuri itselle voisi olla eniten hyötyä
  • Seuranta: tietoa on liikkeellä monissa kanavissa –TreStart-tiedotteita, julkista keskustelua, valtakunnan uutisia muuttuvista olosuhteista
  • Itsestään huolehtiminen: hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäksi työnhakukunto… urasuunnittelu, aktiivisuus monella rintamalla… hakeminen, tekeminen, osallistuminen jne

Kaikki tämä

…alkaa jo näkymään positiivisina uutisina: valtakunnan tasolla on piristymisen ja kasvun varovaisia merkkejä, ihmisiä työllistyy kiihtyvässä tahdissa, pörinä ja pöhinä tuntuu lisääntyvän. Heitetään nyt lisää bensaa liekkeihin ja otetaan onnistuminen omiin käsiin. Apua on tarjolla, mutta kaikki lähtee omasta halusta ja aktiivisuudesta.

 

Petri Pekkola

5.1.2017