TalentShare

 

TalentShare tilaisuudessa TreStart yhteisön jäsenet esittelevät omaa osaamistaan tavoitteena perehdyttää muutkin kyseiseen osaamisalueeseen. Tilaisuus voi koostua erilaisista esityksistä: useasta tiiviistä – tietoisku-tyyppisestä – esityksestä tai syvemmälle menevästä – koulutus-tyyppisestä – esityksestä. Tilaisuus päättyy aina mahdollisuuteen vaihtaa ajatuksia tai työskennellä teeman parissa muiden osallistujien kanssa.​

Miksi TalentShare on hyödyllinen?

Samoin kuin yhteiskunta menettää vapaana olevien asiantuntijoiden työpanoksen työttömyyden aikana – jää työnhakijan osaaminen ja kokemus hyödyntämättä muutenkin: TalentShare pyrkii aktivoimaan työnhakijat oppimaan yhdessä, yhdistämään kyvykkyyksiä ja pohtimaan osaamisten hyödyntämistä monin eri keinoin.​

Voit ehdottaa TalentShare-aihettasi meille info@trestart.fi.

Kenelle TalentShare on tarkoitettu?

TreStart yhteisön kokeneille ja osaaville asiantuntijoille. Omaa osaamistaan esittelemään pääsevät kaikki halukkaat, mutta tilaisuuksiin voi osallistua vain kuulijanakin. Esiintymistä ei edellytetä keneltäkään mutta aktiivinen osallistuminen keskusteluun on toivottavaa.​

TalentShare-materiaaleja

Tutustu TalentShare-aineistoihin (pdf)