TalentSoffaTyöllistymisen keinotTyönhaku

TalentSoffa eXpertOS osk 21.6. klo 13.30 – 14.30

By 02/06/2017kesäkuu 7th, 2017No Comments

Tarjoatko palveluita joita asiakas voisi ostaa Tekesin innovaatiosetelillä?

Mikä on innovaatioseteli ja mihin sitä voi käyttää?

Teksti Tekesin sivulta:

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa (yrityksellä on liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta) harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Milloin?

Yrityksellä on kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea johon liittyen:

 • yritys haluaa nopeasti selvittää sen jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua näiden hakuprosessiin.
 • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua

Milloin ei?

Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
 • Yrityksellä on verovelkaa. Rahoitusta ei voi myöntää vaikka verovelasta olisi tehty maksujärjestely Verohallinnon kanssa tai verovelka olisi täytäntöönpanokiellossa.
 • yrityksen Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A+
 • yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista. Tätä voidaan rahoittaa jatkossa Tekesin Team Finland Explorer –rahoituksella.
 • hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään yrityksen omaan osaamiseen nähden uutta
 • yrityksellä ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen, tai konsernin, johon yritys kuuluu de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselle tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle on myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna (myönnetty innovaatioseteli on Tekesin rahoitusta) TAI yrityksellä / samaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama projekti TAI yritys / samaan konserniin kuuluva yritys on jättänyt muun hakemuksen Tekesiin. Energiatukea, Team Finland Exploreria, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat myöntöpäätökset, hakemukset tai käynnissä olevat projektit eivät ole este innovaatiosetelin hakemiselle.

Mihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan kuten
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • myynnin, markkinoinnin ja viestinnän perustoiminta
  • henkilöstön koulutukset
  • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen, verkkokaupan tai mobiilimyyntikanavan tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin liittyvään konsultointi ja kehittäminen)

Expertos osk voi tarjota palveluita innovaatiosetelillä yrityksille. Jos sinulla on osaamista, jota tässä voi hyödyntää, tule mukaan soffalle keskustelemaan.

 

eXpertOS osuuskunnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ICT-alan ja liiketoiminnan kehittämisen asiakkailleen. Osuuskunnan tarkoituksena on tarjota jäsenilleen mahdollisuus työllistyä osuuskunnan verkoston kautta osa- tai kokoaikaisiin työsuhteisiin.

eXpertOS tarjoaa etuja jäsenten asiakkaille ja näin edistää jäsentensä työllistämistä ja hyvinvointia ja tukea yleishyödyllistä toimintaa.

 

http://www.expertos.fi