Mikä on TalentShare?

TalentShare tilaisuudessa TreStart yhteisön jäsenet esittelevät omaa osaamistaan tavoitteena perehdyttää muutkin kyseiseen osaamisalueeseen. Tilaisuus voi koostua erilaisista esityksistä: useasta tiiviistä – tietoisku-tyyppisestä – esityksestä tai syvemmälle menevästä – koulutus-tyyppisestä – esityksestä. Tilaisuus päättyy aina mahdollisuuteen vaihtaa ajatuksia tai työskennellä teeman parissa muiden osallistujien kanssa.​

Miksi TalentShare on hyödyllinen?

Samoin kuin yhteiskunta menettää vapaana olevien asiantuntijoiden työpanoksen työttömyyden aikana – jää työnhakijan osaaminen ja kokemus hyödyntämättä muutenkin: TalentShare pyrkii aktivoimaan työnhakijat oppimaan yhdessä, yhdistämään kyvykkyyksiä ja pohtimaan osaamisten hyödyntämistä monin eri keinoin.​

Kenelle TalentShare on tarkoitettu?

TreStart yhteisön kokeneille ja osaaville asiantuntijoille. Omaa osaamistaan esittelemään pääsevät kaikki halukkaat, mutta tilaisuuksiin voi osallistua vain kuulijanakin; esiintymistä ei edellytetä keneltäkään, mutta aktiivinen osallistuminen kaikella muulla tavalla on toivottavaa.​

Aikaisempien TalentSharen materiaalit löytyy täältä